وبلاگ چیست؟

اينترنت امكانات و ابزارهاي متعددي را به منظور ارائه خدمات وسرويس ها در اختيار علاقه مندان  قرار مي دهد . يكي از ويژگي هاي بسيار جذاب اينترنت ارائه سرويس ها و خدماتي است كه شما را قادر مي سازد با مخاطبان خود ارتباطي پويا و متقابل برقرار نموده و از نقطه نظرات آنان در رابطه با يك مطلب ، آگاه شويد [1].
وبلاگ ، يک صفحه وب ( مشابه يک روزنامه شخصی ) و با قابليت دستيابی عموم کاربران به آن است . وبلاگ ها ، بر اساس يک نظم خاص بهنگام و محتوی بلاگ نشاندهنده شخصيت مولف و يا مولفان آن می باشد . اولويت استقرار و يا نشر مطلب بر اساس يک ساختار زمانی شکل می گيرد. در اين حالت خوانندگان بلاگ ها همواره در ابتدا جديدترين مطلب و يا مطالب منتشر شده را مشاهده و در صورت تمايل آن را مطالعه می نمايند .
اکثر وبلاگ ها دارای يک خط فکری خاص بوده و به نوعی آن را دنبال می نمايند . مثلا" در صورتی که يک بلاگر علاقه مند به فن آوری باشد ، با جمع آوری مطلب از منابع متفاوتی نظير : نمايشگاه ها ، سمينارها و يا سايت های ديگر ، آنان را با فرمت مورد نظر در بلاگ خود ثبت و در اختيار مخاطبان خود قرار دهد . درصورتی که يک بلاگر علاقه مند به يک بيماری خاص بوده و مسائل علمی آن را به نوعی دنبال می نمايد ، می تواند مقالات و موضوعات جديد منتشر شده در رابطه با بيماری مورد نظر را بر روی بلاگ خود منتشر نمايد  در صورتی که يک بلاگر , علاقه مند به مسائل اقتصادی می باشد ، می تواند با جستجو و يافتن مقالات جديد در رابطه با اقتصاد، آنان را بر روی بلاگ خود منتشر نمايد .
برخی از وبلاگ نويسان از بلاگ خود به منزله يک آلبوم عکس و يا بريده روزنامه ها ( شکل خاصی از يک حافظه
online ) استفاده می نمايند. زمانی که بلاگر يک لينک مناسب را در اين خصوص پيدا نمايد و يا اطلاعاتی خاصی را که قصد دارد آنان را بخاطر بسپارد ، آنان را بر روی بلاگ خود قرار می دهد .بلاگ يک محيط الکترونيکی قابل جستجو را فراهم که علاقه مندان می توانند با استفاده از يک مرورگر وب و در هر نقطه ای از جهان به محتويات آنان دستيابی داشته باشند. يکی از ويژگی هائی که در تمامی بلاگ ها به نوعی رعايت می شود ، ماهيت انتشار و استقرار اطلاعات بر روی بلاگ بر اساس يک نظم زمانی خاص است ( تقويم اطلاعاتی ) . وبلاگ مشابه يک مجله و يا روزنامه online می باشد که مولف آن می تواند در ارتباط با موضوعات متفاوت در زمان دلخواه ، در آن اطلاعاتی را درج و منتشر نمايد. تعداد زيادی از بلاگ ها دارای مجموعه ای جالب و ارزشمند از لينک ها به ساير بلاگ ها ويا سايت هائی می باشند که مولف بلاگ آنان را مثبت و مفيد ارزيابی می نمايد.[2]  [3]

نقش وبلاگها در تبادل اطلاعات

 ميزان توليد و نشر اطلاعات در سطح جهان به سرعت در حال پيشرفت بوده  و روندی کاملا" تصاعدی را طی می نمايد . بديهی است در چنين وضعيتی ، حتی امکان مطالعه بخش اندکی از آنان نيز وجود نداشته و ما مستلزم استفاده از روش ها و مکانيزمهائی به منظور فيلترينگ اطلاعات و يافتن اطلاعات مورد نظر در يک رابطه خاص بدون از دست دادن منبع ارزشمند و محدود زمان می باشيم  . وبلاگ ها با تمرکز بر روی يک موضوع خاص می توانند بستری مناسب برای ارائه اطلاعات را فراهم نمايند . با مطالعه و خواندن مطالب منتشر شده بر روی يک وبلاگ که توسط فردی با علايق مشترک با شما تهيه و منشتر شده است ، احتمال يافتن مطالب مورد نظر در زمانی معقول فراهم می گردد. با ترکيب و جمع بندی مطالب منتشر شده در ارتباط با يک موضوع خاص از  چندين وبلاگ انتخابی، می توان به مجموعه ای از اطلاعات مورد علاقه، دست يافت . با توجه به اينکه وبلاگ ها خلاصه ای از ساير موضوعات مربوط به ديگران را نيز ارائه می نمايند ، آنان يک ديد اطلاعاتی مناسب  در ارتباط با يک موضوع را به مخاطب خود منتقل می نمايند. مطالب و موضوعاتی که در چندين وبلاگ مورد توجه قرار می گيرد به خواننده امکان آگاهی از  نقطه نظرات چندين وبلاگ نويس  را در ارتباط با يک موضوع خاص ، خواهد داد . بدين ترتيب خواننده  قبل از مطالعه تمام مطلب ، ديد مناسبی نسبت به آن را پيدا نمايد . به  فرآيند فوق ، triangulation  گفته می شود .

 مديريت دانش و تجارب شخصی  : محتويات وبلاگ  به منزله يک بايگانی از افکار و انديشه های وبلاگ نويسان آن بوده که در مقاطع زمانی متفاوتی نوشته شده و  در صورت نياز به اطلاعاتی خاص می توان با استفاده از مراکز جستجو  و بر اساس يک کليد واژه خاص  به آنان مراجعه نمود. وجود لينکها ی متعدد مرتبط با يک موضوع خاص که توسط مولف يک وبلاگ مشخص می گردد ، امکان دنبال نمودن وضعيت موجود در رابطه با يک موضوع خاص را در اختيآر علاقه مندان قرار می دهد .

 ارتباط دو سويه : همانگونه که در بخش قبل  اشاره گرديد ، وبلاگ ها به محيط و يا رسانه محاوره ای برای مباحث عمومی و تخصصی  تبديل و امکان تعامل اطلاعاتی بين وبلاگ نويسان و خوانندگان از يکطرف و خوانندگان با خوانندگان از طرف ديگر فراهم می گردد . ويژگی فوق از ماهيت دوطرفه بودن وب به نحو احسن استفاده و آن را در جهت اهداف خود بکار می گيرد.

 جامعه شبکه ای : پديده وبلاگ نويسی فرصت ها و پتانسيل های  مناسبی را در جامعه شبکه ای ، ايجاد می نمايد. نويسندگان وبلاگ ها به مرور زمان توسط خوانندگان خود شناخته خواهند شد. بدين ترتيب آنان در معرض فرصت هائی قرار خواهند گرفت که شايد هرگز تصور آن را نمی کردند. در جامعه شبکه ای هر شخص می تواند دارای سهمی در توليد و ارائه اطلاعات داشته باشد و خود نيز می تواند از دستاوردهای اطلاعاتی ديگران استفاده نمايد. شبکه فوق نظير شبکه های نظير به نظير بوده که يک کامپيوتر می تواند در يک لحظه از منابع موجود بر روی ساير کامپيوترها استفاده نمايد و هم می تواند منابع مورد نظر بر روی سيستم خود را جهت استفاده در اختيار ساير کامپيوترها قرار دهد . جامعه شبکه ای دارای ايستگاههائی ( انسان ) است که در آن هر يک سهمی در توليد و ارائه اطلاعات  و استفاده از اطلاعات ديگران را بر عهده خواهند داشت .

 روتينگ اطلاعات : وبلاگ ها دارای تاثيری مثبت در خصوص چرخش آزادنه اطلاعات در يک جامعه اطلاعاتی می باشند . خواننده و نويسنده يک وبلاگ اغلب به يک جامعه و يا سازمان يکسان تعلق نداشته و برای ارتباط بين آنان مرز خاصی وجود نخواهد داشت . بدين ترتيب ما شاهد تقابل افکار ، انديشه ها در يک مقياس گسترده و جهانی بوده که زمنيه يک جامعه اطلاعاتی را ايجاد می نمايد . ايجاد چنين روابطی در دنيای خارج از وبلاگ امری مشکل و گاها" غير ممکن است . [4]

فن آوری و  وبلاگ 

فن آوری ها و مهارت های لازم در خصوص وبلاگ ها  به سرعت در حال تغيير و تحول می باشد.علت اين همه سرعت را می توان در عوامل زير جستجو نمود : 

عدم وجود انحصار : عمليات يک وبلاگ به يک نرم افزار خاص و انحصاری و يا امکاناتی که صرفا" در اختيار يک سازمان خاص است، وابسته نمی باشد. وبلاگ نويسان در حوزه عملکرد وبلاگ خود دارای آزادی عمل مناسبی می باشند و در هر زمان می توانند شکل ظاهری ، لی اوت و يا محتويات  آن را تغيير داده و يا ويژگی های جديدی را بدون کسب اجازه يک مقام خاص به آن اضافه نمايند. وبلاگ ها بستر لازم برای خلاقيت انسان را در تمامی زمنيه ها  ارائه نموده  و هر يک از ساکنين اين کره خاکی قادر به شکوفائی خلاقيت خود و آفرينش محصولات متفاوت اطلاعاتی ، خواهند بود.

تعداد و تنوع گسترده کاربران :  تمامی افرادی که  در يک جامعه مدرن اطلاعاتی زندگی می کنند ، تمايل به انتشار تجارب خود ، استفاده از تجارب ديگران ، دريافت بازخورد سريع  نسبت به موارد منتشر شده ، ارزيابی نتايج و بهبود دانش و تجارب خود  را دارند( فردايمان بهتر از امروز و امروزمان بهتر از ديروز ) . وبلاگ ها يک شبکه ارتباطی قدرتمند را ايجاد نموده و پس از طرح يک ايده و يا موضوع جديد در وبلاگ ، شاهد حرکت  سريع آن در شبکه ارتباطی  خواهيم بود. بدين تريتب درصورت ارائه يک مطلب ارزشمند و صحيح ، امکان استفاده از آن در سريعترين زمان ممکن برای ديگران فراهم شده و در صورتی که مطلب منتشر شده نادرست باشد ، نويسنده آن با دريافت سريع بازخوردهای مورد نظر و بررسی آنان ، می تواند اشتباه خود را در اسرع وقت تصحيح نمايد.

 ارتباط شغلی وبلاگ نويسان : تعداد زيادی از وبلاگ نويسان خود پياده کنندگان نرم افزار می باشند . در چينين مواردی آنان به عنوان وبلاگ نويس قادر به تشريح ويژگی های جديد يک محصول با کيفيتی مطلوبتر و با استفاده از فن آورهای متعدد خواهند بود

تاريخچه وبلاگ و وبلاگ نويسی

برخی بر اين عقيده هستند که اولين وبلاگ توسط " تيم . برنرزلی " ( مخترع وب ) ايجاد که در آن وی به سايت های جديدی که در آن زمان ايجاد و بر روی اينترنت فعال می شدند ، اشاره می نمود ( http://info.cern.ch ) . دومين وبلاگ توسط "Marc Andreessen's " درNCSA ايجاد که وی نيز در آن عملياتی مشابه وبلاگ "برنرزلی " را انجام می داد( تا اواسط 1996 ) . ( منبع ) . در فاصله بين سال های 1996 تا 1997 که از آن به عنوان " انفجار وب " ، نام برده می شود ، چندين وبلاگ جديد ديگر نيز ايجاد گرديد . از وبلاگ های اوليه می توان به وبلاگ متعلق به Dave Winer ( اخبار مربوط Scripting ) ، وبلاگ Barger و Cameron Barrett ، اشاره نمود . محتويات وبلاگ های اوليه اغلب شامل مجموعه ای از لينک ها و توضيحاتی بود که متناسب با علاقه نويسنده ، ايجاد می گرديد. در ادامه وبلاگ نويسان ، علاقه مند به ايجاد وبلاگ هائی شدند که در آن مطالبی را درج می نمودند که خود تمايل به خواندن آن را در آينده داشتند ( نظير دفترچه خاطرات شخصی ) . بدين ترتيب ، وبلاگ ها دارای شخصيتی خاص برای خود شدند که اين شخصيت را مستقيما" از مولف خود به ارث می بردند . ( شما با مطالعه دفترچه خاطرات شخصی هر فرد می توانيد با ابعاد متفاوت شخصيتی وی نيز تا اندازه ای که امکان دارد ، آشنا شويد ) .[5]

وضعيت اخير وبلاگ و وبلاگ نويسي

وبلاگ و وبلاگ نويسي همچنان روند توسعه و گسترش خود را ادامه داده  و هر روز بر تعداد وبلاگ نويسان افزوده مي گردد .جامعه وبلاگ نويسان را اقشار متفاوت جامعه تشكيل مي دهند .( پياده كنندگان نرم افزار ، طراحان وب ، متخصصين و كارشناسان فن آوري هاي اطلاعات و ارتباطات ، معماران اطلاعاتي ، روزنامه نگاران ، وكلاء ، متخصصين آموزشي ، مشاوران و محققين فن آوري اطلاعات ، سياستمداران و ... ) . با توجه به جايگاه بسيار مهم وبلاگ نويسي براي روزنامه نگاران ، دانشگاه MIT در پائيز سال 2002 ، اقدام به ارائه يكواحد خاصبراي  دانشجويان نموده است[6] .

 

 

 

 

مقایسه سرویس دهنده های وبلاگ در ایران

 

با یک جستجوی کوچک در دنیای اینترنت می فهمیم که سرویس های زیادی هستند که به کاربران شان فضای و دامنه ای رایگان می دهند تا برای خود یک وبلاگ شخصی ایجاد کنند. از جمله آن ها سایت Blogger است که معروف ترین سیستم ارائه خدمات جهت ایجاد وبلاگ شخصی است. اما ما قصد داریم با معرفی سایت های ایرانی گامی را در جهت پیشرفت کشور عزیزمان ایران انجام دهیم.

در ایران سرویس های متعددی وجود دارند که شماری از آنها عبارتند از : میهن بلاگ(1) ، بلاگفا(2) ، پرشین بلاگ(3) ، بلاگ اسکای(4) ، ریواس بلاگ(5) ، پارسی بلاگ(6) ، تبلاگ(7) و ....

در اینجا برای جلوگیری از ازدیاد مطلب فقط سرویس میهن بلاگ را بررسی می‌کنیم

 

 

 

میهن بلاگ (Mihanblog.com )

میهن بلاگ از جمله سایت های مناسب جهت ایجاد وبلاگی شخصی یا گروهی است .جالب است بدانید که برنامه ریزی یا نوشتن این سیستم توسط شخص جوانی به نام علیرضا عسکری انجام شده است. شعار مدیران این سایت ابزار قدرتمند برای وبلاگ نویسان (Powerful Tools For Bloggers ) است.

حال به بیان مزایا و معایب این سیستم می پردازیم

 

مزایا :

1- دامنه های گوناگون

دادن دامنه های مختلف از قبیل Yourname.mihanblog.com , Yourname.bigestblog.com , Yourname.myblog.ir , Yourname.persianhackers.com , Yourname.weblog.sh , Yourname.Muslimblog.ir به اعضا از جمله مزایای این سرویس است

 

2- قرار ندادن تبلیغات در وبلاگ ها

 یکی از مشکلاتی که وبلاگ نویسان از آن می نالند این است که سایتی که در آن عضو شده اند تبلیغاتی را در وبلاگشان قرار می دهند و این باعث کم شدن سرعت بارگذاری وبلاگشان و همچنین نازیبا شدن آن شود. که خوشبختانه این سیستم تا به حال تبلیغی را در وبلاگهای اعضا قرار نداده است. اما طبق سخنان مدیران میهن بلاگ قرار شده است که تبلیغاتی در وبلاگ های انجام شود اما نه به طور اجباری بلکه هر عضو می تواند نمایش تبلیغ را در وبلاگش غیر فعال کند ولی از خدمات کمتری استفاده کند و یا هزینه ای را متقبل شود.[7]

 

3- امكان اضافه كردن نويسنده هاي وبلاگ با شناسه هاي متفاوت (وبلاگ گروهي)

این امکان بدان معنا است که یک نفر به عنوان مدیر وبلاگ یا Admin انتخاب می شود و چند نفر هم به عنوان نویسنده های وبلاگ مشغول به کار می شوند که این می تواند گام موثری برای بهتر شدن وبلاگ شود.

 

4- امكان موضوع بندي كردن وبلاگ

شاید یکی از بهرتین مزایای این سیستم امکان موضوع بندی نوشته هاست که حتی بعضی از سرویس دهنده های بزرگ از دادن این امکان به اعضای خود غافل اند.

 

5- سيستم هاي هوشمند لينك دوني ، لينكستان ، خبرنامه ، نظر سنجي ، شمارشگر

واقعاً مدیران این سایت تدبیر خوبی اندیشیده اند که چنین امکاناتی را به اعضا می دهند چون در هر وبلاگ خود وجود چنین امکاناتی لازم است .

محلی برای قرار دادن آدرس های مطالب مختلف و مهم در وبلاگ از جمله کارهایی است که یک وبلاگ می تواند برای شکار و جذب بازدید کننده از آنها استفاده کند و همچنین وجود سیستمی برای اطلاع دادن به بازدید کنندگان از به روز شدن وبلاگ که همان خبرنامه نام دارد نیز در آمار بازدید کنندگان موثر است.

می رسیم به شمارشگر؛ شمارشگر به طور حتم لازمه یک وبلاگ است تا هم مدیران آن وبلاگ از آمار بازدید کنندگان مطلع شوند و هم بازدید کنندگان از میزان آن با خبر باشند و بتوانند ارزیابی صحیح و درستی از وبلاگی را که بازدید کرده اند را انجام دهند.

در صورت فقدان چنین امکانی یعنی شمارشگر مدیران وبلاگ ها باید به سایتی هایی هجوم بیاورند تا بازدید کنندگان از وبلاگشان را شمارش کنند که این کار انجام نمی گیرد مگر با قرار دادن کدی که از طرف این سایت تعیین می شود که یقیناً باعث افت لود شدن یا بارگذاری صفحه وبلاگ می شود.

از جمله سایتهایی که می توانند آمار سایت یا وبلاگ شما را بشمارند webgozar.com می باشد که سیستمی فارسی است.

6- امکان استفاده قالبهای سیستم های دیگر

دیگر امکان خوب این سایت این است که قالبهای گرافیکی سیستم های دیگر مثل بلاگفا ، پریشن بلاگ و بلاگ اسکای را هم پشتیبانی می کند.

اما با توجه به تحقیقات به عمل آمده نه همه ی قسمت های آن را مثلاً وقتی از قالبی که برای سیستم بلاگفا طراحی شده است در میهن بلاگ استفاده می کنم قالب درست با وبلاگ مچ نمی شود و این شاید به علت تغییر تگ های بلاگفا باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت وبلاگ در میهن بلاگ

 

در شکل زیر قسمت های اصلی مدیریت یک وبلاگ را در سایت میهن بلاگ می بینید که تک تک آنها را توضیح خواهیم داد

ارسال مطلب : در این قسمت یک محیطی برای طراحی و نوشتن یک مطلب جهت ورود به وبلاگ قرار دارد که از قسمت های مثل انواع خط ها ، اندازه و رنگ قلم ها ، کشیدن جدول ، قرار دادن عکس و ... تشکیل شده است . شاید یکی از ضعف های سیستم میهن بلاگ وجود ضعف در این قسمت است. هر کاربری که چند روزی با این قسمت کار کند متوجه ضعف های آن می شود.

آرشیو ارسال ها : در این قسمت اشخاص می توانند مطالبی را از زمانی که وبلاگ را راه اندازی کرده اند مشاهده کنند و در صورت لزوم ویرایش کنند.

آرشیو نظرها : در این قسمت مسئول وبلاگ می تواند نظرهایی که اشخاص به مطالب او داده اند ببیند و جواب دهد یا حذف و یا پنهان کند

مدیریت موضوعات وبلاگ : در این قسمت شخص می تواند وبلاگ خود را در قالب چند یا چندین موضوع دسته بندی کند و این از اصول کار یک وبلاگ نویس موفق است.

مدریت کاربران وبلاگ : در این قسمت مدیر وبلاگ نویسندگانی را استخدام کند و محدوده کار آنها را مشخص کند

مدیریت خبرنامه : در این قسمت مدیر وبلاگ می تواند لیست ایمیل اشخاصی را که خواهان ارسال خبرنامه به پست الکترونیکی یشان هستند مشاهده کند و همچنین تغییراتی را انجام دهد

مدیریت لینکستان وبلاگ : دراین قسمت کاربران بیشتر آدرس سایتی را وارد می کنند تا به گونه ای تبلیغی برای آن طرف و حتی خودشان شود.

مدیریت لینکدونی : این قسمت هم شبیه قسمت بالایی است اما با یک تفاوت آن هم نوع لینک ها. مثلاً در لینکستان آدرس یک سایت خبرگذاری را قرار می دهد ولی در لینکدونی فلان خبر خوب و جذاب یک خبرگذاری را.

ثبت در موتور های جستجو : در این قسمت می توان کلمات کلیدی مربوط به وبلاگ را تعریف کرد که به موتورهای جستجو و خود شخص کمک می کند.

تنظیمات وبلاگ : در این قسمت مدیر می تواند تعداد ارسال در هر صفحه ، نوع تاریخ و چیزهایی از این قبیل را تغییر دهد.

بازسازی وبلاگ : این قسمت موقعی به درد می خود که شما چند وقت است مطلبی ارسال نکرده اید و می خواهید تعداد نظرها و تعداد کلیک ها بر روی هر لینک مشخص شود، یعنی مشخص که هست ولی نه به طور عددی در وبلاگ

انتخاب قالب اصلی وبلاگ : در این قسمت کاربران می توانند قالب گرافیکی وبلاگ خود را عوض کنند و یا به زبان ساده تر سر و وضع وبلاگشان را تغییر دهند . دیگر عیب و نقصان این سیستم نداشتن قالبهای گرافیکی متعدد ، زیبا و در عین حال سریع است.

ویرایش قالب : کسانی در این قسمت موفق اند که دارای معلوماتی درباره کدهای html  و Java باشند البته سایتهایی هستند که این اطلاعات را رایگان در اختیار بازدید کنندگان قرار می دهند. در این قسمت مدیر وبلاگ می توانند به دلخواه قالب وبلاگش را ویرایش کند

مدیریت قالب ها : در این قسمت که چند ماهی است تعطیل شده است می توانستید برای ساعات مختلف روز یک نوع قالب برای وبلگتان تعریف کنید.

مدیریت پیغام رسان یاهو : در این قسمت مدیر وبلاگ شناسه یا ID خود را که در سایت یاهو وجود دارد وارد می کند و بازدید کنندگان می توانند با او چت کنند.

ثبت در فهرست کاربران : در این قسمت مدیر انتخاب می کند که وبلاگش در چه موضوعی در لیست کاربران میهن بلاگ قرار گیرد.

مدیریت صفحات اضافی وبلاگ : در این قسمت شخص می تواند 4 صفحه اضافی را راه اندازی کند و در آن مطالبی را قرار دهد.

آمار وبلاگ : این قسمت هم مثل قسمت مدیریت قالب ها غیر فعال شده است اما معلوم نیست چرا در این قسمت اطلاعاتی درباره تعداد افرادی که از وبلاگ شخص دیدن کرده اند قرار گرفته بود.

 

معایب سیستم میهن بلاگ

 

1- خطا : میهن بلاگ در راستای انقال دیتا خود از سروری به سرور دیگر گاه گاهی دچار مشکلاتی می شود که امکان وارد شدن به هیچ وبلاگی نیست. اما به زودی رفع می شود ولی یکی از مهمترین عیب های این سیستم به شمار می رود.

2- Page rank : ابتدا توضیح می دهیم پیج رنک چیست. پیچ رنک میزان امتیازی است که سایت گوگل از 10 امتیاز به سایت شما می دهد حتماً می پرسید برا چه اساس و معیاری!. سایت گوگل بر اساس برنامه ریزی هایی که رویش انجام شده است بسته به تعداد لینک هایی (آدرس هایی) که سایت های پر بازدید و پر امتیاز به یک سایت می دهد، سایت را ارزیابی می کند و از 0 تا 10 نمره به آن می دهد. بد نیست بدانید که امتیاز سایت گوگل 10 ، یاهو 9، میهن بلاگ 5 یا 4 است.

یکی از معایب بسیار بسیار مهم که شاید کسی به آن توجه نکرده است این است که چون خود سایت میهن بلاگ دارای امتیاز زیادی نیست، وبلاگهای آن هم از امتیاز خوبی برخور دار نیستند که این با وجود تازه کار بودن میهن بلاگ امری طبیعی است.

  اکنون به چگونگی ایجاد وبلاگ در یکی از سرور های نامبرده اشاره  میکنیم.[8]

 

 BlogSky چیست ؟
 BlogSky
ابزاری است که به شما کمک می کند تا هر زمانی که مایل بودید، بلافاصله به انتشار ایده ها، افکار و دیدگاههاﯼ خود بپردازید. BlogSky محیطی را به عنوان وبلاگ یا بلاگ در محدوده صفحات وب در اختیار شما می گذارد و شما با استفاده از این محیط می توانید به آسانی یک سایت اختصاصی داشته باشید

 

 BlogSky چگونه کار می کند؟
شما یک قالب برای صفحات خود می سازید ( قالب یا template در وبلاگ، ظاهر و نحوه نمایش مطالب شما در صفحه را تعیین می کند.) یا می توانید یکی از قالب هایی را که در BlogSky از پیش طراحی شده است، برای وبلاگ خود انتخاب نمایید. هنگامیکه می خواهید مطلبی را بنویسید به سادگی آنرا در فرم وارد می نمایید، سپس روی دکمه انتشار کلیک می کنید و به صورت اتوماتیک یادداشت شما در وبلاگتان قرار می گیرد.[9]

 


بلاگفا پربیننده ترین سرویس وبلاگ فارسی در ماههای اخیر

 

براساس گزارش دو سایت تحلیل ترافیک و آمار بازدیدکنندگان سایتها به نام  الکسا (alexa.com) و سایت متریکس مارکت (metricsmarket.com ) سایت بلاگفا پربیننده ترین سرویس وبلاگ فارسی در چند ماه اخیر بوده است.
این سایتهای آماری با بررسی ترافیک محدوده ای از کاربران و یا بخشی از ترافیک اینترنت اقدام به رتبه بندی سایتها و یا ارزیابی بازدیدکنندگان سایتها میکنند. از همین رو  آمار این سایتها بیانگر  آمار دقیق بازدیدکنندگان سایتها نیست.اما کاربرد مهم این سایتها در مقایسه ترافیک و بازدیدکنندگان یک سایت با دیگر سایتها است. همچنین با توجه به شیوه های متفاوت و محدوده آماری متفاوت این دو سایت آماری بررسی همزمان گزارشهای این دو سایت میتوان دید مشخص و واقعی تری در مقایسه ترافیک سایتها کسب کرد.
همانطور که در تصاویر مشخص است در براساس گزارش سایت متریکس مارکت سرویس وبلاگ بلاگفا در مقایسه با سرویس وبلاگ با سابقه دیگر فارسی در سی روز گذشته  و با اختلافی جزئی  تعداد نشست (
Session) بالاتری را تجربه کرده است که معنای آن بازدیدکنندگان واقعی بالاتر است.
همچنین براساس گراف سایت الکسا برای این دو سرویس وبلاگ فارسی ، سایت بلاگفا در ماههای اخیر تعداد بازدیداز صفحات بالاتری را تجربه کرده است و براساس رتبه بندی سایتها در الکسا که براساس آمار سه ماه اخیر تهیه شده سایت بلاگفا جزو چهار هزار سایت برتر دنیا و جزو پنج سایت پربیینده  فارسی و البته در جایگاهی بالاتر از دیگر سرویسهای وبلاگ فارسی  است. هرچند که این رتبه تفاوت زیادی با با رتبه سرویس خارجی و معروف بلاگر دارد.[10]

 

پرشین بلاگ

 

ثبت نام در پرشين بلاگ:

ثبت وبلاگ سايت پرشين بلاگ بسيار ساده است. ابتدا به آدرس  http://www.persianblog.com برويد. سپس در منوي اصلي(سمت راست) روي لينك عضويت در سايت كليك كنيد. در صفحه عضويت بايد فرم ثبت نام را پر كنيد.

 

براي تكميل فرم ثبت نام به اين نكات توجه داشته باشيد:

- براي انتخاب زبان فارسي و انگليسي ميتوانيد از دکمه هاي Shift و Alt استفاده کنيد

- توجه كنيد كه فيلد هاي ستاره دار حتما بايد پر شوند.

- در بخش شناسه كاربري دقت كنيد كه اين شناسه حتما بايد به زبان انگليسي باشد. در ضمن شناسه اي كه اينجا انتخاب مي كنيد بخشي از آدرس وبلاگتان خواهد بود .يعني اگر شما در اين بخش عبارت ehsan را تايپ کنيد، آدرس وبلاگ شما به اين صورت خواهد بود: http://ehsan.persianblog.com

- در شناسه كاربري ميتوانيد از حروف و اعداد انگليسي استفاده كنيد.

-  كلمه عبور يا پاسورد به حروف كوچك و بزرگ حساس است.

- حتما عدد سن خود را به انگليسي وارد كنيد وگرنه با پيغام خطا مواجه مي شويد

- شناسه و كلمه عبور به پست الكترونيكي شما ارسال مي شوند. پس حتما يك آدرس معتبروارد كنيد.

درپايان موافقتنامه را خوانده، عبارت بلي را انتخاب كرده و دكمه (فرم بالا مورد تائيد است) كليك كنيد. اگر همه چيز درست باشد و اگر شناسه كاربري قبلا توسط شخص ديگري ثبت نشده باشد، شما به صفحه خوشامد گوئي منتقل مي شويد. (در غير اين صورت بايد مراحل قبل را مجددا تكرار كنيد.)

  

نوشتن يادداشت در وبلاگ:

در صفحه خوشامد گوئي ، با كليك روي دكمه ورود به سايت، به صفحه Sign in منتقل ميشويد و با وارد كردن شناسه و كلمه عبور ميتوانيد وارد صفحه مديريت يادداشتها و پيام ها شويد. (در دفعات بعد، در همان صفحه اصلي پرشين بلاگ نيز ميتوانيد شناسه و كلمه عبور را وارد كنيد)اين صفحه اصلي كار شماست. امكانات اين صفحه، بسيار شبيه به برنامه Word ميباشد. در بخش عنوان، عنوان يادداشت و در كادر اصلي نيز متن يادداشت خود را بنويسيد. سپس دكمه ( فرستادن يادداشت و بازسازي وبلاگ) را كليك كنيد. اكنون شما اولين يادداشت خود را درشبكه جهاني اينترنت قرار داده ايد. براي ديد وبلاگ خود روي لينك (وبلاگ شما) در سمت راست صفحه كليك كنيد.

در ويرايشگر جديد پرشين بلاگ امكانات زيادي گنجانده شده كه ما مهم ترين آنها را بررسي مي كنيم.

 

ايجاد لينك:

براي اينكه بخشي از نوشته را به صفحه ديگري در اينترنت لينك كنيد به اين صورت عمل كنيد: متن مورد نظر را انتخاب كنيد، دکمه insert or edit hyperlink را در بالاي صفحه کليک کنيد. در بخش آدرس ، آدرس كامل صفحه مورد نظر را وارد كنيد.( دقت كنيد كه عبارت http:// از قبل در اين كادر وجود دارد. مراقب باشيد آن را دوباره تكرار نكنيد). در كادر پنجره اگر عبارت (نمايش در يك پنجره جديد) را انتخاب كنيد، صفحه مورد نظر در يك پنجره جديد باز مي شود. دكمه قبول را كليك كنيد. براي حذف لينك هم آن بخش را انتخاب كنيد و دکمه Remove hyperlink (اولين دکمه سمت راست) را کليک کنيد.

 

افزودن صورتك

براي افزودن صورتك، روي مكان مورد نظر كليك كنيد و بعد دکمه insert smily را کليک کنيد. اينجا ميتوانيد صورتک دلخواهتان را انتخاب کنيد. حذف صورتک ها هم با دکمه Delete انجام ميشود.

 

انتخاب قالب:

 شما مي توانيد به سادگي يك قالب جديد براي وبلاگتان انتخاب كنيد. براي اين كار روي لينك انتخاب قالب در سمت راست صفحه كليك كنيد. در صفحه انتخاب قالب، چندين قالب آماده وجود دارد كه ميتوانيد با كليك روي دكمه انتخاب، قالب مورد نظرتان را انتخاب كنيد. ( توجه داشته باشيد كه اگر در قالب قبلي تغيري داده باشيد، با انتخاب قالب جديد، آن تغيرات از بين مي روند) .

  

مشخصات شخصي:

با كليك روي دكمه مشخصات شخصي ، به صفحه اي مي رويد كه در آن مي توانيد بعضي از مشخصاتي را كه هنگام ثبت نام وارد كرده ايد تغير دهيد.مشخصاتي از قبيل: نام و نام خانوادگي ، جنسيت ، سن و غيره 

 

تنظيمات وبلاگ:

در اين صفحه نيز مي توانيد بعضي ديگر از مشخصات را تغير دهيد. مثل كلمه عبور و عنوان وبلاگ.

 

ثبت در فهرست كاربران:

اين قسمت براي وبلاگ ها اهميت زيادي دارد. زيرا پس از ثبت، وبلاگ شما در فهرست وبلاگ هاي پرشين بلاگ نمايش داده مي شود و تعداد زيادي به بازديد كنندگان آن افزوده مي شود. در بخش موضوع، زمينه فعاليت وبلاگ را مشخص كنيد و در بخش توضيحات، شرح كوتاهي راجع به وبلاگ خود بنويسيد. ( اين شرح در فهرست كاربران جلوي نام وبلاگ ديده مي شود. سعي كنيد شرحي كوتاه و گويا بنويسيد. حتما به زبان فارسي بنويسيد)

  

افزودن عكس به يادداشت:

به علت اين كه عكس ها فضاي زيادي روي اينترنت اشغال مي كنند، پرشين بلاگ و بقيه خدمات دهنده هاي وبلاگ به شما اجازه نمي دهند كه روي فضاي وبلاگ خود عكس ارسال كنيد. عكس هائي كه ميخواهيد به يادداشت هايتان اضافه كنيد، يا روي اينترنت هستند و يا روي كامپيوتر شخصي شما. اگر عكس مورد نظر روي يك سايت اينترنتي باشد، كافي است روي آن راست  کليک کرده و گزينه Properties را انتخاب کنيد. اکنون تمام عبارتي را که مقابل عنوان Address قرار دارد با ماوس به دقت انتخاب كنيد و آن را كپي كنيد. حالا به صفحه يادداشتها برويد. در مكان مناسب كليك كنيد . سپس روي گزينه Insert Image کليک کنيد و آدرس کپي شده را در کادر (آدرس تصوير) Paste کنيد.  سپس دكمه قبول را كليك كنيد. با اين كار عكس مورد نظر به يادداشتتان افزوده مي شود. (براي فايلهاي Animated gif نيز ميتوانيد همين كار را انجام دهيد). اما اگر عكس روي كامپيوترتان باشد. كار كمي مشكل تر مي شود. در اين حالت ابتدا بايد عكس را روي اينترنت بفرستيد يا اصطلاحاً Upload کنيد.  پس از آن بقيه كار به همين صورت انجام مي شود. ارسال عكس روي اينترنت را در ادامه بررسي مي كنيم.

 

ارسال عكس به اينترنت:

براي اينكه عكسهاي خود را روي اينترنت بصورت آنلاين در اختيار داشته باشيد. ابتدا بايد فضائي روي اينترنت داشته باشيد تا بتوانيد عكسهاي خودتان را روي آن فضا قرار دهيد. در اينترنت سايت هاي زيادي هستند كه فضاي رايگان در اختيار شما قرار مي دهند. شما ميتوانيد عكسهاي خود را روي اين فضاي رايگان قرار داده و سپس به روشي كه گفته شد ، عكس را در وبلاگ خود قرار دهيد. تعدادي از اين سايتها را اينجا معرفي مي كنم:

http://www.villagephotos.com

http://www.geocities.com

http://www.sharemation.com

http://www.netfirms.com

http://www.50megs.com

http://www.8m.com

http://www.20m.com

http://www.f2s.com

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

اعداد اين سايتها بسيار زياد است. البته بعضي از سايت ها ي رايگان، اجازه نميدهند عكسي را كه آنجا فرستاده ايد، در وبلاگتان قرار دهيد. در اين ميان سايتي كه فقط اختصاص به عكس دارد و كارائي بيشتري نيز نسبت به بقيه دارد، سايت http://www.villagephotos.com  است. من در ادامه روش کار اين سايت را توضيح ميدهم.

ابتدا به آدرس http://www.villagephotos.com برويد. براي ثبت نام در سايت لينک Signup for free را کليک کنيد. دراين صفحه يك نام و يك پاسورد براي خود انتخاب كنيد و اي ميل خودتان را هم وارد كنيد و سپس دکمه Signup now را کليک کنيد.  نام و پسورد شما به اي ميلتان ارسال مي شود. اكنون هربار كه به اين سايت برويد، با وارد كردن نام و پسورد ميتوانيد وارد فضاي اختصاصي خود شويد.اكنون روي لينک Photos در پائين صفحه كليك كنيد. اگر قبلا عكسي ارسال كرده باشيد، اينجا ميتوانيد آن را ببينيد. براي ارسال عكس روي لينک Upload new images کليک کنيد. در اين صفحه شما ميتوانيد هربار دو عكس روي ارسال كنيد. براي ارسال عكس روي دکمه Browse کليک کرده، عكس مورد نظرتان را از روي هارد انتخاب كنيد و open را كليك كنيد. سپس دكمه uploadرا كليك كنيد. كار تمام است. حالا با كليك روي لينك continue به صفحه عكسها برگرديد. با كليك روي لينك Copy URL to Clipboard در زير هر عكس، آدرس عكس را در حافظه كپي كنيد. حالا به صفحه يادداشتها برويد. در مكان مناسب كليك كنيد . سپس روي گزينه insert image كليك كنيد و آدرس كپي شده را در كادر (آدرس تصوير) paste كنيد. سپس دكمه قبول را كليك كنيد. با اين كار عكس مورد نظر به يادداشتتان افزوده مي شود.

براي ايجاد هر تغيري در شكل ظاهري وبلاگتان بايد قالب آن را تغير دهيد. ممكن است هيچ كدام از قالب هاي آماده موجود نظر شما را جلب نكند، يا اين كه بخواهيد لينك سايت ها و وبلاگ هاي ديگر را به وبلاگتان اضافه كنيد و يا تغيرات ديگري در آن بدهيد. براي انجام اين كار ها بايد قالب وبلاگتان را تغير دهيد. براي ايجاد تغيرات در وبلاگ بايد كمي با زبان html آشنا باشيد. ولي اگر html بلد نيستيد هم نگران نباشيد. برنامه Microsoft FrontPage به سادگي مشكلات شما را حل مي كند. براي ايجاد تغيرات ابتدا به بخش ويرايش قالب برويد. اينجا مي توانيد كدهاي html قالب وبلاگ خود را ببينيد. همه كدها را به كمك ماوس يا با زدن دكمه هاي ctrl+A انتخاب كنيد و در حافظه موقت كپي كنيد. سپس در فرانت پيج يك صفحه جديد باز كنيد (ctrl+N) . با كليك روي گزينه html در پائين صفحه به حالت html برويد. اينجا تمام كد هاي موجود را پاك كنيد و كدهائي را كه كپي كرده بوديد اينجاpaste كنيد. اكنون به حالت نرمال برگرديد. اگر اين مراحل را درست انجام داده باشيد، اينجا مي توانيد قالب وبلاگ خود را مشاهده كنيد. مزيت فرانت پيج نسبت به html اين است كه ميتوانيد مشخص كنيد كه لينك يا تصوير مورد نظر شما دقيقا در چه مكاني ظاهر شود. همچنين مي توانيد بلافاصله به حالت preview رفته و تغيرات ايجاد شده را ببينيد. پي از انجام تغيرات ، به حالت html برويد. همه كد ها را كپي كنيد . به بخش ويرايش قالب وبلاگتان برويد. كدهاي قبلي را پاك كرده و كد هاي جديد را جايگزين آنها كنيد. دكمه ثبت را كليك كنيد و در كادر هشدار، ok را كليك كنيد. در پايان دكمه بازسازي وبلاگ را كليك كنيد. با اين روش شما مي توانيد قالب وبلاگ خود را تغيير دهيد. اما ببينيم چگونه مي توان هر يك از اين تغيرات را ايجاد كرد.

 

افزودن موزيك به وبلاگ:

ما دو نوع موزيك مي توانيم در وبلاگمان قرار دهيم. يكي موزيكي كه موزيك زمينه خوانده مي شود و به محض لود شدن وبلاگ پخش مي شود و نوع ديگر موزيكي است كه بصورت plugin در وبلاگ قرار مي گيرد. براي هر دو نوع، يا آن موزيك روي يكي از سايت ها وجود دارد و يا اين كه ما بايد موزيك مورد نظرمان را آن لاين كنيم. يعني به فضائي كه قبلا در اينترنت گرفته ايم ارسال كنيم. ارسال موزيك با ارسال عكس تفاوت چنداني ندارد . دقت كنيد كه سايت villagephotos كه قبلا معرفي كرديم فقط براي ارسال عكس است و براي ارسال موزيك بايد يكي ديگر از سايتهاي رايگان را انتخاب كنيد. قدم بعدي اين است كه اين كد را در قالب وبلاگتان كپي كنيد:

بجاي عبارت your music آدرس دقيق موزيك مورد نظرتان را بنويسيد. مثلا اگر آدرسي كه گرفته ايد به اين صورت باشد: http://Milad.20m.com و نام فايلي هم كه ارسال كرده ايد test.mp3 باشد، بايد اين كد ها را در قالب وبلاگ خود بنويسيد:

bgsound src=" http://Milad.20m.com/ test.mp3 " loop="-1">

مكاني كه اين كد ها را كپي مي كنيد چندان مهم نيست.

ارسال فايل به اينترنت (ftp)

براي ارسال فايل روي اينترنت برنامه هاي مختلفي وجود دارد كه روش آنها تا حدود زيادي شبيه به يكديگر است . من يكي از معروفترين آنهارا با نام CuteFTP معرفي مي كنم. اولين كار اين است كه اين برنامه را دريافت و نصب كنيد. براي گرفتن نسخه آزمايشي آن مي توانيد به سايت download.com مراجعه كنيد. در پايان نصب، گزينه create desktop shortcut را فعال كنيد. براي استفاده از برنامه CuteFTP ساده ترين راه اين است كه از دكمه quick connect استفاده كنيد. با كليك روي اين دكمه يك منو باز مي شود. در بخش URL آدرس فضاي مجاني كه گرفته ايد را وارد كنيد ( مثلا: http://Milad.20m.com) . Username و password را نيز طبق اي ميلي كه هنگام ثبت نام براي فضاي رايگان دريافت كرده ايد، وارد كنيد و بعد دكمه connect را بزنيد. اگر كار ها را درست انجام داده باشيد. اتصال برقرار مي شود. حالا صفحه اصلي CuteFTP را مي بينيد.دو پنجره بزرگ در سمت راست و چپ برنامه ديده مي شود. معمولا پنجره سمت چپ هارد ديسك شما را نشان مي دهد و پنجره سمت راست فضاي شما را بر روي اينترنت. حالا مي توانيد فايل هاي مورد نظرتان را از پنجره سمت چپ( كامپيوترتان) به پنجره سمت راست (فضاي اينترنتي) منتقل كنيد. اين كار با انتخاب فايل ها و كليك دكمه upload و يا با كليك و كشيدن فايل ها به پنجره سمت راست انجام مي شود.

 

 

 

 

قرار دادن تصوير در قالب:

ممكن است بخواهيد لوگو يا عكسي را در قالب وبلاگتان قرار دهيد. براي اين كار ابتدا به روشي كه در مبحث ارسال فايل به اينترنت گفته شد، عكس مورد نظرتان را آنلاين كنيد و آدرس آن را در حافظه كپي كنيد. سپس قالب وبلاگ را در فرانت پيج باز كنيد. در محل مورد نظرتان كليك كنيد. سپس از منوي insert گزينه هاي picture و from file را انتخاب كنيد. در كادر file name آدرس عكس را كپي كنيد و insert را كليك كنيد. پس از چند ثانيه، عكس در قالب وبلاگ ظاهر مي شود. به اين روش مي توانيد فايل هاي انيميشن با فرمت gif را هم در قالب خود قرار دهيد.

 

ايجاد لينك در قالب:

يكي از كارهائي كه همه وبلاگ نويسان دوست دارند انجام دهند. ايجاد لينكهائي به وبلاگ ها و سايت هاي ديگر و يا به يادداشت هاي قبلي خودشان است. براي اين كار بايد كدهاي زير را در قالب وبلاگتان كپي كنيد:

your text در اينجا بجاي your text كلمات مورد نظرتان را بنويسيد و بجاي your file address آدرس كامل صفحه مورد نظر را در اينترنت وارد كنيد. البته اگر بخواهيد مكان دقيق لينك را در قالب مشخص كنيد، بايد سراغ فرانت پيج برويد. در فرانت پيج ابتدا عبارت مورد نظرتان را بنويسيد. سپس آن را انتخاب كرده، راست كليك كنيد و آخرين گزينه يا hyperlink را انتخاب كنيد. در كادر address آدرس صفحه مورد نظرتان را وارد كنيد و ok را كليك كنيد. اگر مي خواهيد اين صفحه در يك پنجره جديد باز شود، قبل از ok گزينه target frame را در سمت راست كليك كرده و در آنجا گزينه new window را كليك كنيد.

 

لينك دادن به يك يادداشت خاص :

گاهي وقتها مي خواهيم به يك يادداشت خاص از يك وبلاگ آدرس بدهيم. يا اين كه در قالب، چند لينك براي يادداشت هاي مهم وبلاگ خودمان ايجاد كنيم . اين كار يك راه ساده دارد: حتما در وبلاگ ها زير هر يادداشت اين عبارت را ديده ايد: نوشته شده در ساعت..... توسط ... . كافي است روي همين جمله راست كليك كنيد و از منو گزينه copy shortcut را انتخاب كنيد. بعد در بخش هايپر لينك آن را paste كنيد .

 

قرار دادن لوگوي ديگران در قالب:

براي اين كار كافي است كدهائي را كه در زير لوگو قرار دارد در محل مناسب در قالب وبلاگتان كپي كنيد.

  

ابزار آمارگيري:

ابزار هاي آمار گيري مي توانند براي وبلاگ شما بسيار مفيد باشند. از جمله تعداد بازديد كنندگان در هر روز و هر ماه و اين كه از بين افرادي كه به شما لينك داده اند كدام يك بازديد كننده بيشتري براي شما آورده اند. همچنين مي توانيد بفهميد كه بازديد كننده ها از كدام موتور جستجو و با چه كلماتي سايت شما را پيدا كرده اند. هه اينها به شما كمك مي كند كه مخاطبين خود را بيشتر بشناسيد و براي موفقيت وبلاگ خود، بهتر تصميم گيري كنيد. سايتهاي زيادي وجود دارند كه سرويس آمارگيري را بصورت رايگان در اختيار ما قرار مي دهند. من معروف ترين آنها را اينجا ذكر مي كنم:

http://www.nedstatbasic.net

http://stats.netsups.com

http://www.bravenet.com

http://www.sitemeter.com

پس از مراجعه به هريك از اين سايت ها و طي مراحل ثبت نام، چند كد html يا java به شما ارائه مي شود كه بايد آنها را در قالب وبلاگتان كپي كنيد. اگر مي خواهيد مكان دقيق آمار گير را مشخص كنيد، بايد اين كار را در فرانت پيج انجام دهيد.

 

معرفي وبلاگ به موتور هاي جستجو :

براي اين كه وبلاگ شما بازديد كننده بيشتري داشته باشد، بهتر است آن را به موتور هاي جستجوي معروف معرفي كنيد. 90% ايراني ها از موتور هاي جستجوي گوگل و ياهو براي جستجوي اطلاعاتشان استفاده مي كنند. همچنين اين دو سايت قابليت جستجوي فارسي نيز دارند. اين سايتها معمولا بخش خاصي براي معرفي سايتهاي جديد دارند. مثالا براي معرفي وبلاگ خود به گوگل، بايد به اين آدرس برويد:

http://www.google.com/addurl.html در كادر URL آدرس وبلاگ و در بخش comments توضيحاتي مربوط به وبلاگ خود بنويسيد. در بخش comments كلماتي را كه در وبلاگتان بيشتر بكار مي روند وارد كنيد. هركلمه را با كاما از كلمه بعدي جدا كنيد. از كلمات فارسي نيز مي توانيد استفاده كنيد .

براي اين كه جستجو نتيجه بهتري داشته باشد . لازم است عبارات و كلماتي را كه به وبلاگ شما مربوط هستند و از آنها بيشتر استفاده مي كنيد، به قالب وبلاگ اضافه كنيد. اين كلمات را در ابتداي كدها، در زير اين عبارت هااضافه كنيد:

Name=keywords>"اينجا كلمات كليدي وبلاگتان بنويسيد < META content="

در بخش كلمات كليدي، هركلمه را با كاما از كلمه بعدي جدا كنيد. از كلمات فارسي نيز مي توانيد استفاده كنيد.

 

 ساخت لوگو براي وبلاگ:

در ابتدا لازم است توضيح دهم كه مفهومي كه در ايران به نام لوگو جا افتاده اشتباه مي باشد. لوگو در واقع نام سايت يا شركت يا موسسه است كه با فونت خاصي نوشته شده است. مثل لوگوي شركت سوني يا تويوتا كه همه آن را ديده ايد. و بجز اين نام هيچ مولفه ديگري ندارد. ولي در ايران و بخصوص در بين وبلاگ نويس ها لوگو به همين آرم هاي كوچك 30 در 80 گفته مي شود كه لابد در ستون كناري بيشتر وبلاگ ها ديده ايد. به هر صورت يادداشت امروز درباره ساخت همين آرم ها است.

 

 مهمترين نكته:

لوگو شما بايد در عين زيبائي، كم حجم باشد. اگر لوگوي سنگيني بسازيد، دوستانتان از آن در وبلاگ هايشان استفاده نخواهند كرد.

لوگوي شما بايد كاملا گويا باشد و بيننده با ديدن آن بايد به موضوع وبلاگ يا سايت يا شركت شما پي ببرد

طرح را زياد شلوغ نكنيد. توجه داشته باشيد كه بسياري از جزئيات در آن اندازه كوچك ديده نميشود.

ابعاد لوگو بايد استاندارد باشد. وگرنه طرح وبلاگ را به هم مي زند.( مثلا 30 در 80).

حجم آن نبايد بيش از 6 كيلوبايت باشد.( براي انيميشن تا 12 كيلوبايت)

لوگوي خود را مي توانيد با فتوشاپ، كورل، فري هند يا هر برنامه گرافيكي كه راحت تر هستيد بسازيد. فرمت فايل شما ترجيحا بايد gif يا jpg باشد. اگر مي خواهيد لوگوي شما انيميشن باشد، بايد سراغ برنامه هاي ساخت انيميشن مثل gif animator، image ready ، يا فلاش برويد. در اين صورت هم مي توانيد از فرمت هاي gif و swf استفاده كنيد.

در برنامه فتوشاپ پس از زدن دكمه new در كادر محاوره اي مي توانيد ابعاد فايل را مشخص كنيد. دقت كنيد كه رزولوشن را روي 72 نقطه در اينچ تنظيم كنيد.

بهتر است از فتوشاپ 7 استفاده كنيد چون طراحي در آن بسيار آسان است.

به هيچ وجه از رنگ هاي تند استفاده نكيد. سعي كنيد از رنگ هاي همنشين و مكمل استفاده كنيد. توجه داشته باشيد كه لوگوي شما ميزان حرفه اي بودن شما را نشان مي دهد.

آدرس لوگوي خودتان را در وبلاگ در زير لوگو در دسترس قرار دهيد. همه حوصله ندارند يا بلد نيستند براي لوگوي شما كد نويسي كنند.

سعي كنيد طرح و رنگ لوگو با طرح و رنگ وبلاگ يا بنر وبلاگ هماهنگ باشد.[11]

 

نمره یا RANK و اهمیت آن: 

 

در شرايطي که ميليون ها سايت و وبلاگ در اينترنت بر سر تصاحب جايگاه بالاتر در بين نتايج جست و جوگرها رقابت و مبارزه مي کنند ، کسب رتبه در موتورهاي جست و جو کار سخت و دشواري است و کساني در اين ميان توفيق به دست مي آورند که بر نحوه عملکرد موتورهاي جست و جو آگاه باشند و خود را با اصول مورد نظر جست و جو گرها سازگار کنند .

معيار گوگل براي اين ارزيابي يا «رنکينگ»، لينک ها، اسم ها و اعتبار شما نزد ديگر صفحات اينترنت مي باشد و بر اساس نمره يا رنک(RANK)  مخاطبانتان و تعداد آنان، اهميت شما را مشخص مي کند. اين ارزيابي ثابت نمي باشد، در واقع گوگل هر چند ماه يک بار در اينترنت جستجو (SURF) مي کند و رنک صفحات را کم و زياد مي کند.

سايت ها و وبلاگ ها پيج رنک هاي مختلفي دارند. معتبرترين سايت‌هاي اينترنتي اعم از گوگل، ياهو، بي بي سي، W3.ORG، نيويورک تايمز، MSN، بلاگر و چندين و چند سايت دولتي و غير دولتي ديگر داراي نمره 9 يا 10 مي باشند که دارنده بيشترين رنک پيج در اينترنت مي باشند.

Page Rank  چه کاربردي دارد؟

اينکه PAGE RANK  به چه دردي مي خورد !! ساده است ، رتبه بندي گوگل بر صورت مي‌گيرد.

سوال اين است ، پس از يک درخواست کلمه کليدي از گوگل ، آدرس وب سايت‌ها و صفحات ديگر چگونه نمايش داده مي شود، جواب راهگشا است ، براساس PAGE RANK يا رتبه هر صفحه اينترنتي که شامل نتيجه جستجو مي شود.

فرض کنيد صفحهA داراي رنک2، صفحه B عدد 6 و C نمره 4 را داراست ، کلمه يزد در تمام صفحات بعنوان کلمه کليدي لحاظ شده است

يک کاربر کلمه يزد را جستجو مي کند در ميان آدرس صفحات يافته شده صفحات A, B , C لحاظ مي شود اما گوگل ابتدا B بعد صفحه C و در نهايت A را نمايش مي دهد ، پس رنک گوگل در جستجو ها حرف اول را مي‌زند.

آگاهي از PAGE RANK وبلاگ يا وب سايتمان

با اين تفاسير به اهميت اين سيستم گوگل پي برده ايد. شايد بپرسيد که چگونه مي توان به نمره يا رنک يک وبلاگ يا وب سايت پي برد؟  براي اين مهم چندين راه وجود دارد

به عنوان اولين راه مي توان به سايت هاي مخصوصي که از جانب گوگل اداره مي شوند مراجعه کرد. به عنوان مثال مي توان به سايت HTTP://WWW.PRCHECKER.INFO  مراجعه کرد. با مراجعه به اين سايت با وارد کردن اسم وبلاگ خود از امتياز آن در گوگل آگاه مي شويد.

نرم افزارهاي PAGERANK

راه ديگر نصب کردن نوار ابزار يا TOOLBAR گوگل مي باشد، که براي دريافت اين برنامه به سايت گوگل HTTP://WWW.TOOLBAR.GOOGLE.COM  اينجا هم کليک کنيد

راه ديگر استفاده از نرم افزار PAGERANK-WEAVER مي باشد. اين نرم افزار به شما اين قابليت را مي دهد که پيج رنک هاي رقيب هايتان را يک جا جمع بندي شده يا تحليلي ببينيد. به عنوان مثال شما يک کلمه کليدي را در قسمت جستجوي اين برنامه تايپ و کليک مي کنيد.

کمي صبر مي کنيد، نرم افزار شروع به جستجو، تجزيه و تحليل مي کند. سپس به شما نتايجي را کارنامه وار مي دهد. در آن ابتدا تعداد کل لينک هاي يافته شده و در رديف هاي پايين تر تعداد تفکيکي آنها را بر حسب پيج رنک هاي مختلف نشان مي دهد. مثلا مي گويد 20 سايت با پيج رنک 6 به اين کلمه يا سايت لينک داده اند.

چگونگي يک پيج رک PAGE RANK مناسب دست يابيم:

همانطور که مي‌دانيد، سيستم رتبه بندي گوگل در دوره‌هاي زماني خاصي مجددا سايت‌هاي موجود را رتبه‌بندي مي‌کند و سايت‌هاي زيادي در اين ميان با کاهش رتبه مواجه مي‌شوند. در اين مقاله مي خواهيم در مورد روش‌هاي جلوگيري از کاهش رتبه و همچنين راه هاي کسب امتياز صحبت کنيم.

1-تنوع در لينک ورودي:

يکي از بهترين مکان‌هائي که مشتريان مي‌توانند سايت شما را پيدا کنند موتورهاي جستجو هستند. اما شما نبايد فقط به اين بسنده کنيد. شما بايستي سعي نمائيد لينک سايتتان را در سايت‌هاي ديگران منتشر کنيد.

يکي از پارامترهائي که در تعيين رتبه سايت شما موثر است، ميزان لينکهائي است که سايت‌هاي ديگر به سايت شما داده‌اند. با معرفي سايت شما در ديگر سايتها علاوه بر اينکه بازديدکنندگان جديدي از آن سايتها به سراغ سايت شما خواهند آمد، رتبه شما در موتورهاي جستجو نيز بهبود خواهد يافت.

به طور خلاصه مي توان اينگونه بيان کرد: سعي کنيد توسط ديگر وبلاگها يا وب‌سايت‌ها به شما لينک داده شود اگر لينک شما يک سويه و ورودي باشد تنها ديگران به وبلاگتان لينک دهند رتبه شما افزايش مي يابد .لينک دوسويه يعني لينکها در هر دوطرف باشد که امتياز کمتري دارد و اگر تنها لينک ديگر سايت‌ها و وبلاگها را يک سويه بگذاريد، به طور شديد نمره شما کم مي شود .

نرم افزار رتبه بندي چنين محاسبه مي کند که هر چقدر بيشتر به يک صفحه اينترنتي لينک داده شده باشد پس از اهميت خاصي برخوردار است .

 

توجه داشته باشيد که تلاش براي افزايش رتبه وبلاگ و سايتي بي محتوا يا کم محتوا کار بيهوده ايست ، آنچه بيش از همه در بالا بردن رتبه شما در موتورهاي جست و جو نقش دارد ميزان محتواي سايت شماست، پس تلاش خود را بيشتر بر روي محتواي خود متمرکز کنيد و بدانيد که اگر محتواي بهتري ارائه کنيد از سوي ديگران مورد حمايت قرار خواهيد گرفت.

2-استفاده از سايت‌هاي با رتبه بالا:

نکته ديگر اينکه سعي کنيد از سايت‌هائي که رتبه بالائي دارند براي اضافه کردن لينک استفاده کنيد. فرستادن اخبار مربوط به سايت شما به‌همراه لينک سايت به سايت‌هاي خبري با رتبه بالا، يا حتي ارائه مقالات سايت‌تان در سايت‌هاي با رتبه بالا مي‌تواند تاثير مناسبي در افزايش يا نگهداري رتبه سايت شما داشته باشد.

 

3- نام دامنه مناسب :

تا حد امکان سعي کنيد از  نام دامنه کوتاه استفاده نمائيد. بسياري از افراد در معرفي حضوري يک وب سايت ، نامهاي کوتاه‌تر را به سادگي معرفي مي‌کنند و شنوندگان هم آسانتر نامهاي کوتاه را به خاطر مي‌سپارند. اين نکته را فراموش نکنيد که راحتي نام اثر غيرمستقيم دارد

يک کارشناس SEO در وبلاگش آورده بود که سعي کنيد در نام دامنه ياهمان آدرس اينترنتي وبلاگ و وب سايت خود از دو مقوله بهره ببريد اول، از کلمات معنادار لاتين بهره ببريد به خصوص کلمات کليدي در گروهي گه نگارش مي کنيد؛ کلمات فارسي با حروف انگليسي به شدت رتبه شما را کاهش مي دهد، مي توانيد از داميني مشابه دامين هاي مشهور با رنک بالا استفاده کنيد .

4- استفاده از تبليغات معمولي :

سعي کنيد نام سايت خودتان را بر روي خودکار يا اجناس تبليغاتي ديگر منتشر کنيد. به اين ترتيب بازديدکنندگان زيادي را به سايت خود اضافه خواهيد نمود. اين توصيه شايد بطور مستقيم باعث افزايش يا نگهداري رتبه سايت شما نشود اما بطور غير مستقيم در معرفي سايت شما به موتورهاي جستجو موثر خواهد بود.

5- استفاده از محصولات با قابليت توزيع :

ارائه کتاب‌هاي الکترونيکي يا مقالات مفيد يا حتي ارائه محصولات نرم‌افزاري رايگان در سايت شما، کمک زيادي به افزايش بازديدکنندگان و همچنين معرفي سايت شما در ديگر سايت‌ها و در نتيجه افزايش رتبه شما خواهد داشت.

6- بررسي وضعيت لينک‌هاي سايت :

هميشه در معرفي سايت‌هاي ديگران در سايت‌تان مراقب باشيد. بسياري از اين نوع سايت‌ها بعد از مدتي لينکشان را عوش مي‌کنند يا اينکه بدليل مشکلات فني درست کار نمي‌کنند. سعي کنيد مجموعه لينک‌هاي سايت خودتان را مرتب بررسي نمائيد و لينکها نادرست را حذف يا تصحيح نمائيد. تعداد بيشتر لينک‌هاي بدون استفاده در يک سايت باعث کاهش بيشر رتبه سايت در موتورهاي جستجو خواهد‌شد.

7- استفاده از کلمات کليدي :

هيچگاه از استفاده صحيح از کلمات کليد غافل نشويد. مرتب کلمات کليد سايت خود را بررسي کرده و در صورت نياز کلمات آنرا تصحيح نمائيد. به خاطر داشته باشيد که اين تغييرات بصورت افزايش باشد. تغيير يکباره کل کلمات کليد سايت مي‌تواند تاثير بسيار مخربي بر روي رتبه سايت شما در موتورهاي جستجو داشته‌باشد. [12]

 

 

 

 

تهیه کننده : محمد مهدی غلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

 

 

www.iritn.com

www.srco.ir

www.tebyan.net

www.persianblog.com

www.irib.ir/amouzesh

www.kelas103.mihanblog.com

www.yazdit.mihanblog.com

www.admin.mihanblog.com

www.karapardaz.ir

www.blogsky.com

 

 

 [1]  www.tebyan.net

[2]  www.iritn.com

[3]  www.srco.ir

1- www.srco.ir

[5] - http://www.karapardaz.ir

[6]-  www.tebyan.net

[7] Admin.mihanblog.com

[8] - kelas103.mihanblog.com

[9] - www.blogsky.com

[10] www.blogfa.com

[11] www.irib.ir/AMOUZESH  & www.persianblog.com

[12]- www.yazit.mihanblog.com